Citation link:
 • Старобългарска граматика : С упражнения, текстове из старобългaрски паметници и речник : За средните учебни заведения / Л. Милетич.
  • Заглавна страница
  • Прѣдговоръ
   • стр. 4
  • Въведение
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Дѣление на грамматиката
  • I. Учение за езиковнитѣ звукове
   • А. Гласни
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • Б. Съгласни
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
  • II. Учение за формитѣ
   • Учение за склоненията
    • A. Именно склонение
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
    • 1. Упражнение
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
    • 2. Упражнение
    • Б. Мѣстоименно склонение
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
    • 3. Упражнение
    • В. Сложно склонение
     • стр. 51
     • стр. 52
    • 4. Упражнение
   • Учение за глаголътъ и спряженията му
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • 5. Упражнение
    • 6. Упражнение
     • стр. 63
    • 7. Упражнение
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
    • 9. Упражнение
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
    • 10. Упражнение
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
  • Неизмѣняеми части на рѣчьта
   • Нарѣчия, частици и съѭзи
    • стр. 90
   • Прѣдлози
    • стр. 92
    • стр. 93
  • Нѣколко синтактически особности въ старобългарския езикъ
   • стр. 95
   • стр. 96
  • Текстове изъ старобългарскитѣ паметници
   • I. Весна [от Григорий Богослов]
   • II. Изъ Синайския трѣбникъ
    • стр. 98
    • стр. 99
   • III. Изъ Синайския псалтирь
   • IV. Изъ Ассемановото евангелие
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
   • V. Изъ Супрасалския паметникъ
    • стр. 108
    • стр. 109
   • VI. Изъ Шестодневътъ на Йоана Ексарха
   • VII. Изъ Зографското евангелие
    • стр. 112
   • VIII. Изъ Марийнското евангелие
    • стр. 114
   • IX. Изъ Савината книга
    • стр. 116
  • Рѣчник
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135