Citation link:
  • Haraktir Hristoithus anthropu iti hristoithias epitomi :Periexusa eis Kefalea okto ta Haraktiristikotera tu Hristoithus avthropu /Exergasthis ipo Dimitriu Kalabakidu Meleniku eis xrisin tis Meleniko Neoleas.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев