Current View
Citation link:
Title:
Приложение на принципа на максимума за определяне на оптимален температурен режим в реактор с идеално изместване при последователно обратими реакции; Anwendung des Prinzips des Maximums zur Bestimmung der optimalen Temperaturregime eines Reaktors mit ideellem Stoss bei konsequent ruecklaufenden Reaktionen
 
Creator:
Георгиев, Георги Стефанов; Бояринов, Анатолий Иванович; Georgiev, Georgi Stefanov; Bojarinov, Anatolij Ivanovic
 
Date:
1978 [issued] Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
Description:
Рез. на нем. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001058678
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Георгиев, Георги Стефанов
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
245:
Приложение на принципа на максимума за определяне на оптимален температурен режим в реактор с идеално изместване при последователно обратими реакции
 
246:
Anwendung des Prinzips des Maximums zur Bestimmung der optimalen Temperaturregime eines Reaktors mit ideellem Stoss bei konsequent ruecklaufenden Reaktionen
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.055 MB)
 
260:
Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
300:
с. 235-247 :| с табл., фиг.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на нем. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Бояринов, Анатолий Иванович| Georgiev, Georgi Stefanov| Bojarinov, Anatolij Ivanovic