Citation link:
 • Sto prostonarodnich pohadek a povesti slovanskych v narecich puvodnich: Citanka slovanska s vysvetlenim slov / Vyd., [predm.] Karel Janomir Erben.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
  • Obsah
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
  • České.
   • 1. Tři zlaté vlasy Deda-Vševeda. — Sepsal vydavatel
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
   • 2. Dlouhý, Široký, Bystrozraký. — Týž
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
   • 3. Zlatovláska. — Týž
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
   • 4. Rozum a Štěstí. - Týž
    • стр. 20
   • 5. Otesánek. — Týž
    • стр. 22
    • стр. 23
   • 6. Raráš a Šetek. I. II. — Týž
    • стр. 25
    • стр. 26
   • 7. Jezinky. — Týž
    • стр. 28
   • 8. Lesní ženka. — Božena Němcová
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
  • V podřečí domažlickém.
   • 9. Jirka s kozú. — Vydavatel
    • стр. 35
    • стр. 36
  • MORAVSKÈ.
   • 10. Smrt kmotřenka. - В. M. Kulda: Mor. nár. pohádky, str. 573
    • стр. 38
   • 11. Čtvero bratří. — Též, str. 758
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
   • 12. Budulínek. — J. St. Menšík: Pohádky a pověsti nár. mor., str. 57
  • V podřečí valašském.
   • 13. Karlovské jezero. — В. M. Kulda
    • стр. 45
  • V podřečí hanáckém.
   • 14. Ševc a čert. — F. Lepař
    • стр. 47
    • стр. 48
  • Uhersko-slovenské.
   • 15. Tri citroni. — J. Rimavskí: Slovenskje povesti, I. str. 37
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
   • 16. Slncoví kuoň. — Též, str. 27
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
   • 17. Bračok vtáčok (bratříček ptáček). — A. II. Škultety a P. Dobšinský: Slovenské povesti, I. str. 554
    • стр. 64
   • 18. Zlatá páva (zlatá pávice). — Též, str. 489
    • стр. 66
  • V podřečí liptovském.
   • 19. Zlatá priadka (zlatá přadlena). — Též, str. 350
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
  • V podřečí šarišském.
   • 20. Či še hnevace? (zdali se hněváte?). — Též, str. 279
  • V podřečí gemerském.
   • 21. My trae bratae (my tří bratří). — Též, str. 456
    • стр. 74
    • стр. 75
  • Hornolužické.
   • 22. Jank a Hanka (Jeník a Hanička). — K. Smoler
   • 23. Prawo předco prawo wostanje (právo přece zůstane právem). — Též
    • стр. 78
    • стр. 79
   • 24. Swjatej Marcyne kmótřistwo (panna Maria kmotrou). — Týž
    • стр. 81
    • стр. 82
   • 25. Zlote kubío (zlatý poklad). — M. Hornik
    • стр. 84
    • стр. 85
   • 26. Klinkotata lipka (zvonící lipka). — Lužičan 1860, str. 8
    • стр. 87
    • стр. 88
   • 27. Wódneho mužowa žona (Vodníkova žena). — Lužičan 1861, str. 29
  • Dolnolužické.
   • 28. Cerwjenawka (červená karkulka). — H. Kopf. Lužičan, 1863, str. 42
    • стр. 91
   • 29. Powěsće (pověsti): W Třćeńcu rampa zwón hurywa (v Třtěnci vyryla svině zvon). Lutki (loutky, malé lidičky). Bludy (bludičky). Serp (srp). Přisega (přísaha). — Týž
    • стр. 93
  • Kašubské.
   • 30. Wó trzech bratach (o třech bratřích). — Dr. Florian Cenova
    • стр. 95
    • стр. 96
   • 31. Kjiku reszę sę (obuchu hýbej se). — Týž
    • стр. 98
    • стр. 99
   • 32. Rozmówa bidlęt (rozmluva zvířat). — Týž
   • 33. Wó zakletim ząmku (o zakletém zámku). — Týž
   • 34. Wó jedním glupim vjilku (o hloupém vlku). — Týž
    • стр. 102
  • Polské.
   • 35. O królewiczu Niespodzianku (o královici Nenadálkovi). A. J. Gliňski: Bajarz polski, I. str. 121
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • 36. O glupcu Piecuchu (o hloupém Peciválkovi). — Též, I. 195
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • 37. Duch pogrzebanego (duch pohřbeného). K. W. Wróycicki: Klechdy, II. str. 6
    • стр. 118
   • 38. Jalmužna (almužna). — K. Baliński: Powieści ludu, str. 72
    • стр. 120
    • стр. 121
   • 39. Blada panna (bledá panna). — Též, str. 105
   • 40. Djabii tanek (ďábelský tanec). — Též, str. 107
    • стр. 124
   • 41. Piszczalka (píšťalka). — K. W. Wóycicki: Klechdy, II. str. 15
   • 42. Homen (morový chumel). — Též, I. str. 130
   • 43. Iskrzycki (Jiskřický). — Dziennik podróźy do Tatrów. Petrbg. 1853, str. 28
  • Východní slovanské.
  • Béloruské. Z gubernie Grodenské.
   • 44. Мороз, солнце и вѣтер (mráz, slunce a vítr) — A. Аөанасьев: Нар. рус. сказки, I. str. 1
   • 45. Катигорошек (Kulihrášek). — Též, III. 2, 7
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
   • 46. Чудесные мальчики (podivní chlapci). — Též, III. 25
    • стр. 134
  • Maloruské. Z Haliče.
   • 47. Бôг знає, чим чоловѣка карати має (Bůh ví, jak človcka má trestati). — Вѣнок, II. 332. M. Тѣмяк
    • стр. 136
   • 48. Добри дѣти (dobré děti). — Též, II. 338. Я. Балагур
    • стр. 138
    • стр. 139
   • 49. Чорт и цыган (čert а cikán). — Též, II. 370. Týž
    • стр. 141
    • стр. 142
   • 50. Бôг и чорт (bůh а čert). — П. А. Лавровскiй
  • Z Černigovské gubernie v Ukrajině.
   • 51. Норка-звѣрь (zvíře Norka). — A. Аөанасьев: Нар. рус. сказки, I. 28
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
  • Z jižní Rusi.
   • 52. O красавицѣ и o злой бабѣ (o krásné panně a o zlé babě). — П. Кулиш: Записки o южной Руси, II. 10
    • стр. 149
   • 53. Ивась и вѣдьма (Ivánek а věďma). — Též, II. 17
    • стр. 151
   • 54. Ужъ и царевна (had а carovna). — Též, II. 14
    • стр. 153
   • 55. Превращенie въ соловья и кукушку (změnění v slavíka а vžežulku). — Též, II. 3
   • 56. Переселенiе души (putování duše). — Též, II. 34
   • 57. Знахор (čarodějník). — Též, II.
  • Velikoruské.
  • Z gubernie Voroněžské.
   • 58. O Лихѣ одноглазомъ (o Bídě jednooké). — A. Аөанасьев: Нар. рус. сказки, III. 56
   • 59. Баба-Яга (Baba-Jaga). — Též, II. 13
    • стр. 158
    • стр. 159
   • 60. Царевич-Козленочeк (carovic kozlíček). — Též, II. 96
    • стр. 161
    • стр. 162
  • Z gubernie Orlovské.
   • 61. Косоручка (Kosoručka). — Též, III. 50
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
  • Z gubernie Tambovské.
   • 62. Яга-бура (Bouře-Jaga). — Též, II. 115
    • стр. 168
  • Z gubernie Rjazaňské.
   • 63. Медвѣд и три сестры (medvěd а tři sestry). — II. A. Худяков: Великорус. сказки, II. 78
    • стр. 170
  • Z gubernie Moskevské.
   • 64. Липка (lipka). — Též, I. 132
    • стр. 172
  • Z gubernie Permské.
   • 65. Кощей-безсмертной (nesmrtelný Kostěj). — A. Аөанасьевъ: Нар. рус. сказки, II. str. 66
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
  • V obecném jazyku spisovném.
   • 66. O Иванушкѣ дурачкѣ (o hloupém Ivánkovi). — Москва 1842
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • 67. Илья Муромец и Соловей-разбойник (Ilja Muromec а Slavík loupežník). — A. Аөанасьев: Нар. рус. сказки, I. str. 53
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
   • 68. Снѣгурка (Sněhurka). — М. Максимович: Три сказки, str. 23
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
  • Staroruské.
   • 69. Сказанiе о семи планетах (podání o sedmi planetách). — Из сборника Соловецкаго-монастыря П. А. Лавровскiй
   • 70. Царь Давыд и царь Соломон (car David а car Šalomoun). — Памятники стар. рус. литературы, изд. графом Г. Кушелевым-Безбородко, III. str. 58
  • Jižní slovanské. Bulharské.
  • Východní.
   • 71. Дѣдо-господь (pán bůh dědoušek). — Г. C. Раковскый : Показалець, Одесса 1859, I. 137
    • стр. 206
  • Severozápadní.
   • 72. Блъгарско гостоприieмство (bulharské pohostinství). — Константин Павлов
    • стр. 208
   • 73. Пепележка (Popelka). — Týž
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
   • 74. Злата iаблъка и девѧть паункы (zlatá jablka а devět pávic).
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
   • 75. Гадинскый iѧзык (zvířecí řeč). — Týž
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
  • Srbské.
   • 76. Шантава лисица (chromá liška). — Подунавка 1848, č. 48, 49
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
   • 77. Очина заклетва (otcovská přísaha). — Вук Ст. Караџић: Српске нар. припов. str. 109
    • стр. 235
    • стр. 236
   • 78. Аранђел а ђаво (archanděl а ďábel). — Též, str. 114
   • 79. Чудновата длака (zázračný vlas). — Též, str. 154
    • стр. 238
   • 80. Aждaja и царев син (drak a carevic). — Též, str. 54
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
   • 81. Усуд (osud). — Též, str. 89
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
  • Z Bosny.
   • 82. Ptičar (ptáčník). — I. F. Jukič: Bosanski prijatelj, I. str. 114
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
   • 83. Bratja (bratří). — Též, II. str. 171
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
  • Z Krajiny. Ve spisovném jazyku srbském.
   • 84. Odkuda čovjek (o stvoření člověka). — Neven 1858, str. 60
   • 85. Božji kokot (boží kohout). — Též, str. 61
    • стр. 258
   • 86. Kurent spasitelj. — Též, str. 74
   • 87. Kurent i čovjek. — Též, str. 7 5
    • стр. 260
    • стр. 261
   • 88. Růža steperica (růže stolistá). — Též, str. 105
    • стр. 263
  • Charvatské. Z okolí Varaždinského.
   • 89. Kraljevič Marko. — M. Kračmanov Valjavec: Narodne pripovjedke, str. 64
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
   • 90. Vilinskoga kralja kčer (Vilího krále dcera). — Též, str. 76
    • стр. 274
    • стр. 275
   • 91. Čudotvorni lokot (divotvorný zámek). — Též, str. 186
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
   • 92. Peter Breborič (Petr Bobrovic). — Též, str. 111
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
   • 93. Kuga (morová žena). — Též, str. 242
   • 94. Vučica (vlčice). — Též, str. 240
  • Z Mezimuří.
   • 95. Milutin. — Též, str. 131
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
  • Illyrsko-slovenské.
   • 96. Vila prijatlica in mesci prijatli (Víla přítelkyně a Měsícové přátelé). — Novice 1854, č. 6
    • стр. 292
   • 97. Mačoha in pastorka (macecha a nevlastní dcera). — Novice, 1857, č. 53, 54
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
   • 98. Ribčev sin (rybářův syn). — Slovenia 1848, č. 46, 47. L. Pintar
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
   • 99. Bela kača (bílý had). — Slovenska bčela 1850, str. 4
   • 100. Vila. — Novice 1853, č. 76
    • стр. 306
  • Vysvětlení slov.
   • K části písmem kyrilským
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
   • K části písmem latinským
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
  • Задна корица