Citation link:
 • Книга глаголемая утешение грешним /Приведена на простий язик от Кирила йеромонаха бившаго игумен в монастир Лешечкаго святаго Атанасия.
  • Предна корица
   • форзац
   • форзац
   • форзац
  • Заглавна страница
   • гръб заглавна страница
  • Предисловие [лист 1]
   • лист 1 гръб
   • лист 2 лице
   • лист 2 гръб
   • лист 3 лице
   • лист 3 гръб
   • лист 4 лице
   • лист 4 гръб
   • лист 5 лице
   • лист 5 гръб
   • лист 6 лице
   • лист 6 гръб
   • лист 7 лице
   • лист 7 гръб
   • лист 8 лице
   • лист 8 гръб
   • лист 9 лице
   • лист 9 гръб
   • лист 10 лице
   • лист 10 гръб
   • лист 11 лице
   • лист 11 гръб
   • лист 12 лице
   • лист 12 гръб
   • лист 13 лице
   • лист 13 гръб
   • лист 14 лице
   • лист 14 гръб
   • лист 15 лице
   • лист 15 гръб
   • лист 16 лице
   • лист 16 гръб
   • лист 17 лице
   • лист 17 гръб
   • лист 18 лице
   • лист 18 гръб
   • лист 19 лице
   • лист 19 гръб
   • лист 20 лице
   • лист 20 гръб
   • лист 21 лице
   • лист 21 гръб
   • лист 22 лице
   • лист 22 гръб
   • лист 23 лице
   • лист 23 гръб
   • лист 24 лице
   • лист 24 гръб
   • лист 25 лице
   • лист 25 гръб
   • лист 26 лице
   • лист 26 гръб
   • лист 27 лице
   • лист 27 гръб
   • лист 28 лице
   • лист 28 гръб
   • лист 29 лице
   • лист 29 гръб
   • лист 30 лице
   • лист 30 гръб
   • лист 31 лице
   • лист 31 гръб
   • лист 32 лице
   • лист 32 гръб
   • лист 33 лице
   • лист 33 гръб
   • лист 34 лице
   • лист 34 гръб
   • лист 35 лице
   • лист 35 гръб
   • лист 36 лице
   • лист 36 гръб
   • лист 37 лице
   • лист 37 гръб
   • лист 38 лице
   • лист 38 гръб
   • лист 39 лице
   • лист 39 гръб
   • лист 40 лице
   • лист 40 гръб
   • лист 41 лице
   • лист 41 гръб
   • лист 42 лице
   • лист 42 гръб
   • лист 43 лице
   • лист 43 гръб
   • лист 44 лице
   • лист 44 гръб
   • лист 45 лице
   • лист 45 гръб
   • форзац
   • форзац
   • форзац
  • Задна корица