Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Философия - Актуални проблеми на марксистката философия : Т. 68. / Ред. кол. Добрин Спасов - отг. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Philosophie - Problemes actuels de la philosophie marxiste
 
Creator:
Спасов, Добрин ред.; Василев, Кирил Николов ред.; Паси, Исак Соломон ред.; Драмалиев, Любомир Кирилов ред.; Мерджанов, Недялко Иванов ред.
 
Date:
1978 [issued] 1978 [за 1974].
 
Description:
Пълното име на ред. Добрин Спасов е Добрин Спасов Илиев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001064449
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Философия - Актуални проблеми на марксистката философия :| Т. 68. /| Ред. кол. Добрин Спасов - отг. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Philosophie - Problemes actuels de la philosophie marxiste
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 289.0 MB)
 
260:
1978 [за 1974].
 
300:
467 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на ред. Добрин Спасов е Добрин Спасов Илиев
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Спасов, Добрин| ред.| Василев, Кирил Николов| ред.| Паси, Исак Соломон| ред.| Драмалиев, Любомир Кирилов| ред.| Мерджанов, Недялко Иванов| ред.