Citation link:
  • Хронологически ред на по-главните събития от старата българска история /Проф. В. Н. Златарски.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев