Citation link:
 • Атлас по отбраната на Плевен [в] источна[та] война 1877-78 /От Музаффер паша, Тальят бей.
  • Корица
  • Карта №I
  • Карта №II
  • Карта №III
  • Карта №IV
  • Карта №V
  • Карта №VI
  • Карта №VII
  • Карта №VIII
  • Карта №IX
  • Карта №X