Citation link:
  • Български народни названия на растенията
    • Заглавна страница с автограф