Citation link:
  • Студии върху българските обреди и легенди /От д-р М. Арнаудов.
    • Начална страница с дарствен надпис