Current View
Citation link:
Title:
Аспекти на политическото в творчеството на Исмаил Кадаре и Орхан Памук : Автореферат / Борислава Ивайлова Иванова ; Науч. ръководител Русана Бейлери ; Рец. Рая Йорданова Заимова, Екатерина Николова Търпоманова.; Aspects of politics in the novels of Ismail Kadare and Orhan Pamuk Borislava Ivaylova Ivanova
 
Creator:
Иванова, Борислава Ивайлова; Ivanova, Borislava Ivajlova; Бейлери, Русана Христова науч. ръководител; Заимова, Рая Йорданова рец.; Търпоманова, Екатерина Николова рец.; Кадаре, Исмаил за него; Памук, Орхан за него
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на рец. Русана Бейлери е Русана Христова Василева-Бейлери; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. област Лит. на народите в Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително литературознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание 2020; Библиогр. с. 30-33; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Кадаре, Исмаил творчество; Памук, Орхан 1952- творчество; Писатели, албански творчество; Писатели, турски творчество; Балкански литератури връзка с обществено-политически движения и исторически събития
 
*** *** ***
 
001:
001196594
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Борислава Ивайлова
 
245:
Аспекти на политическото в творчеството на Исмаил Кадаре и Орхан Памук :| Автореферат /| Борислава Ивайлова Иванова ; Науч. ръководител Русана Бейлери ; Рец. Рая Йорданова Заимова, Екатерина Николова Търпоманова.
 
246:
Aspects of politics in the novels of Ismail Kadare and Orhan Pamuk| Borislava Ivaylova Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 458.1 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
33 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на рец. Русана Бейлери е Русана Христова Василева-Бейлери
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. област Лит. на народите в Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително литературознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, индоевроп. и балканско езикознание| 2020
 
504:
Библиогр. с. 30-33
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
600:
Кадаре, Исмаил| творчество| Памук, Орхан| 1952-| творчество
 
650:
Писатели, албански| творчество| Писатели, турски| творчество| Балкански литератури| връзка с обществено-политически движения и исторически събития
 
700:
Ivanova, Borislava Ivajlova| Бейлери, Русана Христова| науч. ръководител| Заимова, Рая Йорданова| рец.| Търпоманова, Екатерина Николова| рец.| Кадаре, Исмаил| за него| Памук, Орхан| за него