Current View
Citation link:
Title:
Медикогеографски анализ на потенциала за балнеолечение и климатолечение в община Велинград като фактор за локално развитие : Автореферат / Таня Беличенова ; Науч. ръководител Пламен Патарчанов ; Рец. Иван Гатев Марков, Климент Минев Найденов.; Medical geographical analysis of the potential for spaand climate treatment in the municipality of Velingrad as a factor for local development Tanya Borisova Belichenova
 
Creator:
Беличенова, Таня Борисова; Belicenova, Tanja Borisova; Патарчанов, Пламен Георгиев науч. ръководител; Марков, Иван Гатев рец.; Найденов, Климент Минев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята (Икон. и социална география, регионално и локално развитие) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално икон. география 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Регионално развитие Южна България.; Балнеология Велинград.; Климатология, медицинска Южна България.; Медицинска география Южна България.
 
*** *** ***
 
001:
001189936
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Беличенова, Таня Борисова
 
245:
Медикогеографски анализ на потенциала за балнеолечение и климатолечение в община Велинград като фактор за локално развитие :| Автореферат /| Таня Беличенова ; Науч. ръководител Пламен Патарчанов ; Рец. Иван Гатев Марков, Климент Минев Найденов.
 
246:
Medical geographical analysis of the potential for spaand climate treatment in the municipality of Velingrad as a factor for local development| Tanya Borisova Belichenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.519 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
65 л. :| с к., табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята (Икон. и социална география, регионално и локално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално икон. география| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Регионално развитие| Южна България.| Балнеология| Велинград.| Климатология, медицинска| Южна България.| Медицинска география| Южна България.
 
700:
Belicenova, Tanja Borisova| Патарчанов, Пламен Георгиев| науч. ръководител| Марков, Иван Гатев| рец.| Найденов, Климент Минев| рец.