Citation link:
 • Етнографско изследване на град Елена
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354
   • стр. 355
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
   • стр. 364
   • стр. 365
   • стр. 366
   • стр. 369
   • стр. 370
   • стр. 370
   • стр. 370
   • стр. 371
   • стр. 372