Citation link:
  • В Гетсиманската градина /Петко Тодоров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис