Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 93. / Ред. кол. Борислав Каменов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Каменов, Борислав Каменов ред.; Колчева, Кръстина Василева ред.; Богданов, Камен Богданов ред.; Иванов, Марин Иванов ред.; Чешмеджиева, Виолета Любенова ред.; Вангелов, Диан Ангелов ред.; Московска, Ирина ред.; Ташев, Димитър ред.
 
Date:
2001 [issued] 2001.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062809
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 93. /| Ред. кол. Борислав Каменов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 26.41 MB)
 
260:
2001.
 
300:
260 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Каменов, Борислав Каменов| ред.| Колчева, Кръстина Василева| ред.| Богданов, Камен Богданов| ред.| Иванов, Марин Иванов| ред.| Чешмеджиева, Виолета Любенова| ред.| Вангелов, Диан Ангелов| ред.| Московска, Ирина| ред.| Ташев, Димитър| ред.