Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Катедра по научен комунизъм : Т. 72. / Ред. кол. Стоян Петров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Chaire de communisme scientifique
 
Creator:
Петров, Стоян Ангелов ред.; Симеонова, Лена Димитрова ред.; Мишев, Кирил Алексиев ред.
 
Date:
1981 [issued] 1981 [за 1979].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001065632
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Катедра по научен комунизъм :| Т. 72. /| Ред. кол. Стоян Петров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Chaire de communisme scientifique
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 105.8 MB)
 
260:
1981 [за 1979].
 
300:
162 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Петров, Стоян Ангелов| ред.| Симеонова, Лена Димитрова| ред.| Мишев, Кирил Алексиев| ред.