Current View
Citation link:
Title:
Субдиференциален анализ на функции, подобни на изпъкналите (Subdifferential analysis of convex-like functions) : Автореферат / Матей Боянов Константинов ; Науч. ръководител Надя Златева.
 
Creator:
Константинов, Матей Боянов; Златева, Надя Пейчева науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Кор. опис; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", докторска програма "Изследване на операциите", професионално направление 4.5. Математика Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика; Библиогр. с. 24-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Математически анализ
 
*** *** ***
 
001:
001211705
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Константинов, Матей Боянов
 
245:
Субдиференциален анализ на функции, подобни на изпъкналите (Subdifferential analysis of convex-like functions) :| Автореферат /| Матей Боянов Константинов ; Науч. ръководител Надя Златева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 616.6 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
28 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и научна степен "доктор", докторска програма "Изследване на операциите", професионално направление 4.5. Математика| Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика
 
504:
Библиогр. с. 24-28
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Математически анализ
 
700:
Златева, Надя Пейчева| науч. ръководител