Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" : Т. 97 (16). / Ред. кол. Аксиния Джурова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Centre de Recherches Slavo-Byzantines "Ivan Dujcev"
 
Creator:
Джурова, Аксиния Добрева ред.; Бакалов, Георги Петров ред.; Минчева, Ангелина Цонева ред.; Велинова, Вася Николова ред.; Бояджиев, Румен Живков ред.; Миланова, Албена Здравкова ред.
 
Date:
2011 [issued] 2011 [за 2007].
 
Description:
Пълното име на Ангелина Цонева Минчева е Ангелина Цонева Минчева-Игнатова; Съдържа материали от Международната научна конференция "100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев", Варна, 5-7 октомври 2007 г.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
*** *** ***
 
001:
001070144
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" :| Т. 97 (16). /| Ред. кол. Аксиния Джурова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Centre de Recherches Slavo-Byzantines "Ivan Dujcev"
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 30 MB)
 
260:
2011 [за 2007].
 
300:
XI, 592 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на Ангелина Цонева Минчева е Ангелина Цонева Минчева-Игнатова
 
505:
Съдържа материали от Международната научна конференция "100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев", Варна, 5-7 октомври 2007 г.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
700:
Джурова, Аксиния Добрева| ред.| Бакалов, Георги Петров| ред.| Минчева, Ангелина Цонева| ред.| Велинова, Вася Николова| ред.| Бояджиев, Румен Живков| ред.| Миланова, Албена Здравкова| ред.