Citation link:
Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) - филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г. IV-ти библиотекарски курс.
 
Created:
август 1926
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”.
 
RightsHolder:
Университетска библиотека.
 
Identifier:
F14008308220092
 
Subject:
1920; учен; излет