Citation link:
 • O slovanskych kmenech na U :(Vynato z Listu filolog. i paedagog. rocnik II-III) / Od Dra L. Geitlera.
  • Заглавна страница
  • Předmula
  • Opravy a dodatky
  • §. 1., 2., 3. Úvod.
   • стр. 2
  • §. 4. Přídavné kmeny na ui, vi.
  • §. 5., 6. Vznik přídavných na u, střídání se kmenů na u i na i (ja). — (Příklady pro vsouvání sykavky.)
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • §. 7. Ženské tvary přídavných na u; — i v nominativu litevských ženských jmen i participií
   • стр. 10
   • стр. 11
  • §. 8. Nominální kmeny na ui, vi.
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • §. 9. Střídání nominálních kmenů na u i na i (ja).
   • стр. 18
  • §. 10. Přípona lok. pl.
  • §. 12. Lokal sing. od kmenů na u v slov. i lit. — Lok. sing. kmenů na i v slov. a lit. — Výklad nom. dual. kmenů na i
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
  • §. 13. Přípona am v slovanské, litevské a sanskrtské de¬klinaci. — Instr. i lok. sing. fem
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
  • §. 14. Nom. pl. v slov. a lit. u-deklinaci. — Slovanské nominativy pl. na -e.
   • стр. 30
   • стр. 31
  • §. 15. Nom. pl. na -us -úis.
   • стр. 33
   • стр. 34
  • §. 16. Kmenové na dlouhé u i ui.
   • стр. 36
   • стр. 37
  • §. 17. Střídání íii-kmenů i i-kmenů] §. 18. -ui se pravděpodobně v slovančině vyškytá i co ůi.
  • §. 19. Kmenové s dlouhým u[i] ve složeninách slovanských.
  • §. 20. Adverbia na Ы.
   • стр. 41
  • §. 21. Etymologický výklad pádů iii-deklinace. Analogický vývin s tak zvanými souhláskovými kmeny. Výklad pádů i-deklinace.
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
  • §. 22. Všechny souhláskové kmeny byly prvotně i-kmeny. Latina a slovančina.
   • стр. 55
  • §. 23. Stopy ui-deklinace na půdě litevských jazyků.
  • §. 24. Vývin deklinace na í»Kt. Přehled pádových útvarů této deklinace v slov. lit. sansk.
   • стр. 58
   • стр. 59
  • §. 25. Střídání ui -ui.
  • §. 26. Střídání ui -avi.
  • §. 27. Střídání ui -ui -avi -avi.
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
  • §. 28. Přípona tui, ti, tui, tuvi, tavi.
  • §. 29. Kmeny s kořenovým úi.
  • §. 30. Přechod do a-deklinace.
  • §. 31. Zbytky a stopy kmenů na u v slovančině.
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
  • §. 32. Kolísání u-kmenů i a-kmenů. Splynutí u-dekl. i a-dekl. v slovančině.
   • стр. 77
  • §. 33.—86. Přípona ius (33), vina (34), nu (35), núi (36), tu (37), ru (38), rňi (39), lu (40), tru (41), trui (42), turi (43), tusa (44), tuti (45), tura, tula (46), va (47), váta (48), alu, elu (49), anu (50), átu (51), ákui (52), iru (53), ilu (54), inu (55), isnu, iznu (56), utá (57), iíta (58), uti (59), ústi (60), utíná (61), utvá, utvá (62), una (63), ůni (64), ula (65), uli (66), ůliva (67), iíra (68), uri (69), únga (70), uga- (71), úgů (72), uži (73), uža (74), u[i]ka (75), uka (76), ůki (77), ííba (78), ubi (79), ůma (80), umina (81), umína (82), usa, úša (83), iísi (84), ústa (85), udi, údi, uda, uda (86).
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
  • §. 87. Tvary s -OK odvozené od kmenů na u. — AK z původního OK, Kpaвъ, Cъдравъ. — Adj. poss. na -OKЪ i HNЪ
   • стр. 96
   • стр. 97
  • §. 88. Tvary s АК odvozené od kmenů na u. Fonetická povaha suffixalního v ve slovančině.
   • стр. 99
   • стр. 100
  • §. 89.—109. Přípona IАK z iu (89), ѢK, ev z áv (90), uti (91), ústi (92), uta (93), una, una (94), úni (95), uli (96), ula (97), uri (98), ura (99), 5ka (100), Ski (101), uga (102), íisgá (103), úsa (104), uža (105), ůži (106), usja (107), uja (108), uba (109).
   • стр. 102
   • стр. 103
  • §. 110. časoslova na -KАTH.
  • §. 111. časoslova odvozená od kmenů na vi, (u)i, ЪКЬ, ov, av.
  • §. 112. Vznik slovanské šesté třídy slovesné. Formy na -oyTH. Předpokládaná konjugace -avi-<fi, -auti.
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
  • §. 113. Slovesa na -NОВАTH; §. 114. Tvoření komparativu na -HH. Příponou kom¬parativu bylo -iasi, -iansi.
   • стр. 113
   • стр. 114
  • §. 115. Komparativ na -HH odvozen od kmenů na -i i na -ui.
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
  • OBSAH
   • стр. 122
  • Seznam důležitějších slov.
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127