Current View
Citation link:
Title:
Фитоценологично проучване на горските съобщества доминирани от бял (Pinus sylvestris), черен (Pinus nigra ssp. pallasiana) бор и бяла мура (Pinus peuce) в планините Нидже, Козяк и Кожух : Автореферат / Деян Манджуковски ; Науч. ръководители Росен Тодоров Цонев, Мариус Алипиев Димитров.; Phytocenological study of the forest communities dominated by Scot’s pine (Pinus sylvestris), Black pine (Pinus nigra ssp. pallasiana) and Maceonian pine (Pinus peuce) in the mountains of Nidzhe, Kozyak and Kozhuh Dejan Mandjukovski
 
Creator:
Манджуковски, Деян; Mandzukovski, Dejan; Цонев, Росен Тодоров науч. ръководител; Димитров, Мариус Алипиев науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Иглолистни гори екологични проблеми Македония; Геоботаника Македония
 
*** *** ***
 
001:
001196340
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манджуковски, Деян
 
245:
Фитоценологично проучване на горските съобщества доминирани от бял (Pinus sylvestris), черен (Pinus nigra ssp. pallasiana) бор и бяла мура (Pinus peuce) в планините Нидже, Козяк и Кожух :| Автореферат /| Деян Манджуковски ; Науч. ръководители Росен Тодоров Цонев, Мариус Алипиев Димитров.
 
246:
Phytocenological study of the forest communities dominated by Scot’s pine (Pinus sylvestris), Black pine (Pinus nigra ssp. pallasiana) and Maceonian pine (Pinus peuce) in the mountains of Nidzhe, Kozyak and Kozhuh| Dejan Mandjukovski
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.865 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
47 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Иглолистни гори| екологични проблеми| Македония| Геоботаника| Македония
 
700:
Mandzukovski, Dejan| Цонев, Росен Тодоров| науч. ръководител| Димитров, Мариус Алипиев| науч. ръководител