Citation link:
  • Касационното обжалване пред Върховния административен съд : Обжалване решенията на административните юрисдикции / Петко Стайнов.