Citation link:
  • Първи стихотворци /[Състав. и предг. Васил Пундев].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев