Citation link:
  • Диалектни студии : Поправки и допълнения към Милетичевата книга Das Ostbulgarische / От проф. Б. Цонев.