Current View
Citation link:
Title:
Сравнителен анализ между учебни постижения на специализанти от педагогически специалности в присъствена и дистанционна форми на обучение / Донка Желева-Терзиева; Comparative analysis between learning achievements of pedagogical specialists in attendance and distance learning Donka Zheleva-Terzieva
 
Creator:
Желева-Терзиева, Донка Динчева.; Zeleva-Terzieva, Donka Dinceva
 
Date:
2021 [issued] 2021, 13.
 
Description:
Рез. на бълг., англ. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001194476
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Желева-Терзиева, Донка Динчева.
 
222:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
245:
Сравнителен анализ между учебни постижения на специализанти от педагогически специалности в присъствена и дистанционна форми на обучение /| Донка Желева-Терзиева
 
246:
Comparative analysis between learning achievements of pedagogical specialists in attendance and distance learning| Donka Zheleva-Terzieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 324.9 KB)
 
260:
2021, 13.
 
300:
с. 367-374 :| с табл.
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на бълг., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Zeleva-Terzieva, Donka Dinceva