Citation link:
  • Tradycje sztuki w Wilnie : Wyklad wstepny, wygloszony w Sali Sniadeckich Uniw. Stefana Batorego, dnia 20 listopada 1919 roku : (Wstep i fragmenty) /Ferdynand Ruszczyc.
    • Заглавна страница с надпис