Citation link:
 • Разпис на лекциите : За лятното полугодие на 1913-1914 учебна година.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • Разпис на лекциите
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • [Програма]
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
  • [Таблица с брой на студенти по години и полугодия]