Citation link:
  • Драми на хероичните борби /От Емануил п. Димитров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора