Current View
Citation link:
Title:
Структура и астрофизика на самогравитиращи обекти в мултискаларни теории : Автореферат / Радостина Жекова Желева ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев.
 
Creator:
Желева, Радостина Жекова; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност 01.03.01. Теоретична и математическа физика Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Теоретична физика 2022; Библиогр. с. 37-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Небесни тела; Поле, теория; Гравитация
 
*** *** ***
 
001:
001209702
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Желева, Радостина Жекова
 
245:
Структура и астрофизика на самогравитиращи обекти в мултискаларни теории :| Автореферат /| Радостина Жекова Желева ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.120 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
III, 41 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност 01.03.01. Теоретична и математическа физика| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Теоретична физика| 2022
 
504:
Библиогр. с. 37-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Небесни тела| Поле, теория| Гравитация
 
700:
Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител