Citation link:
  • Австрийски документи от Нишкото българско въстание от 1841 год. / От. Ст. Романски.