Current View
Citation link:
Title:
Метагеномен и молекулярно-генетичен анализ на микробни съобщества около Българската полярна база на о-в Ливингстън : автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика)
 
Creator:
Дойчинов, Веселин Валериев; Димов, Светослав Георгиев научен ръководител
 
Date:
2024 [issued] 2024.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Микроорганизми генетика Антарктида
 
*** *** ***
 
001:
001224198
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Дойчинов, Веселин Валериев
 
245:
Метагеномен и молекулярно-генетичен анализ на микробни съобщества около Българската полярна база на о-в Ливингстън :| автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.596 MB)
 
260:
София,| 2024.
 
300:
64 л. :| с таблици, фигури ;| 30 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Микроорганизми| генетика| Антарктида
 
700:
Димов, Светослав Георгиев| научен ръководител