Citation link:
  • Полибий и сведенията му за източната половина на Балканкия полуостров / Христо М. Данов.