Citation link:
  • Mieczyslaw Karlowicz w Tatrach : Pisma Taternickie i zdjecia fotograficzne wydane staraniem Zarzadu Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzanskiego.
    • Предзаглавна страница с дата и автограф на Боян Пеневв
    • Заглавна страница