Citation link:
 • Как се избира директор на Народната (Националната) ни библиотека и някои размисли - за народопсихологията на българските ръководители и "уп(р)ав(ници)" на гърба на библиотеките...? / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86