Current View
Citation link:
Title:
Организационните ценности като управленски инструмент в организациите : Автореферат / Златина Маринова Михайлова ; Науч. ръководител Желю Владимиров ; Рец. Радостина Телериг Бакърджиева, Ия Тодорова Петкова-Гурбалова.; Organisational values as a management approach Zlatina Marinova Mihaylova
 
Creator:
Михайлова, Златина Маринова; Mihajlova, Zlatina Marinova; Владимиров, Желю Дечев науч. ръководител; Бакърджиева, Радостина Телериг рец.; Петкова-Гурбалова, Ия Тодорова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен „доктор” по проф. направление 3.7. Администрация и управление, науч. специалност "Стоп. управление" СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стоп. управление 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Управление и организация.; Организационна култура.
 
*** *** ***
 
001:
001188365
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлова, Златина Маринова
 
245:
Организационните ценности като управленски инструмент в организациите :| Автореферат /| Златина Маринова Михайлова ; Науч. ръководител Желю Владимиров ; Рец. Радостина Телериг Бакърджиева, Ия Тодорова Петкова-Гурбалова.
 
246:
Organisational values as a management approach| Zlatina Marinova Mihaylova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 868.8 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен „доктор” по проф. направление 3.7. Администрация и управление, науч. специалност "Стоп. управление"| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стоп. управление| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Управление и организация.| Организационна култура.
 
700:
Mihajlova, Zlatina Marinova| Владимиров, Желю Дечев| науч. ръководител| Бакърджиева, Радостина Телериг| рец.| Петкова-Гурбалова, Ия Тодорова| рец.