Citation link:
  • Les chatiments /Victor Hugo.
    • Издателска корица с дата и автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев