Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 - Педагогика : Т. 63. / Ред. кол. Генчо Димитров Пирьов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 2 - Pedagogie
 
Creator:
Пирьов, Генчо Димитров ред.; Чакъров, Найден Георгиев ред.; Хрусанов, Гавраил Русков ред.; Иванов, Борис Димитров ред.; Денев, Дечо Жечев ред.
 
Date:
1972 [issued] 1972 [за 1969].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001063103
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 - Педагогика :| Т. 63. /| Ред. кол. Генчо Димитров Пирьов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 2 - Pedagogie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 122.3 MB)
 
260:
1972 [за 1969].
 
300:
249 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Пирьов, Генчо Димитров| ред.| Чакъров, Найден Георгиев| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| ред.| Иванов, Борис Димитров| ред.| Денев, Дечо Жечев| ред.