Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Черни-Осъм_ Троянско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 2
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40