Current View
Citation link:
Title:
Телевизионна журналистика и литература : Телевизионната журналистика - транслатор за представяне, разпространение и популяризиране на литература и култура : ("Изследване на екранните единици в предаването "Библиотеката" по БНТ 1 в периода: 19.09.2015 г. до 15.09.2019 г.") : Автореферат / Ирина Николаева Тодорова ; Науч. ръководител Поля Иванова ; Рец. Тотка Монова, Васил Загоров.; Television journalism and literature Television journalism - a translator for the presentation, dissemination and promotion of literature and culture : (Study of the airings of the program The Library on BNT 1 in the period: 19.09.2015 - 15.09.2019) Irina Nikolaeva Todorova
 
Creator:
Тодорова, Ирина Николаева; Todorova, Irina Nikolaeva; Иванова, Поля Иванова науч. ръководител; Монова, Тотка Иванова рец.; Загоров, Васил Йорданов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Пълната форма на името на рец. Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - телевизионна журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Радио- и телевизионна журналистика, българска; Литература популяризация; Култура популяризация
 
*** *** ***
 
001:
001192191
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Ирина Николаева
 
245:
Телевизионна журналистика и литература :| Телевизионната журналистика - транслатор за представяне, разпространение и популяризиране на литература и култура : ("Изследване на екранните единици в предаването "Библиотеката" по БНТ 1 в периода: 19.09.2015 г. до 15.09.2019 г.") : Автореферат /| Ирина Николаева Тодорова ; Науч. ръководител Поля Иванова ; Рец. Тотка Монова, Васил Загоров.
 
246:
Television journalism and literature| Television journalism - a translator for the presentation, dissemination and promotion of literature and culture : (Study of the airings of the program The Library on BNT 1 in the period: 19.09.2015 - 15.09.2019)| Irina Nikolaeva Todorova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.789 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
94 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Пълната форма на името на рец. Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - телевизионна журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Радио- и телевизионна журналистика, българска| Литература| популяризация| Култура| популяризация
 
700:
Todorova, Irina Nikolaeva| Иванова, Поля Иванова| науч. ръководител| Монова, Тотка Иванова| рец.| Загоров, Васил Йорданов| рец.