Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Враца_ Кюстендилско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179