Citation link:
 • Етнографско описание на село Сливито_ Казанлъшко
  • Заглавна страница
  • Гръб на заглавна страница
  • Таблица_I
  • Таблица_V
  • Диаграма