Current View
Citation link:
Title:
Стратегически аспекти на медийните образи на българските главни прокурори (2006-2020) : автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации - Имидж в стратегическите комуникации)
 
Creator:
Георгиев, Борислав Радославов; Петров, Милко Димитров научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Прокуратура в средствата за масова информация България; Журналистика влияние България
 
*** *** ***
 
001:
001221115
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Георгиев, Борислав Радославов
 
245:
Стратегически аспекти на медийните образи на българските главни прокурори (2006-2020) :| автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации - Имидж в стратегическите комуникации)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 930.3 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
47 с. ;| 30 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Прокуратура| в средствата за масова информация| България| Журналистика| влияние| България
 
700:
Петров, Милко Димитров| научен ръководител