Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 70. / Ред. кол. М. Желязкова-Панайотова и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Желязкова-Панайотова, Мария Димитрова ред.; Станчева, Маргарита Колева ред.; Вълчева, Севдалина Петкова ред.
 
Date:
1979 [issued] 1979 [за 1977/78].
 
Description:
Този том се посвещава на 70-год. на акад. Еким Бончев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001060002
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 70. /| Ред. кол. М. Желязкова-Панайотова и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 62.88 MB)
 
260:
1979 [за 1977/78].
 
300:
414 с.
 
500:
Този том се посвещава на 70-год. на акад. Еким Бончев
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Желязкова-Панайотова, Мария Димитрова| ред.| Станчева, Маргарита Колева| ред.| Вълчева, Севдалина Петкова| ред.