Citation link:
  • Цар Самуиловата столица в Преспа : Историко-археологически бележки / От Йор. Иванов.