Current View
Citation link:
Title:
Способи за уреждане на инвестиционни спорове : Автореферат / Цветелина Димитрова Димитрова ; Науч. ръководители Николай Натов, Боряна Мусева ; Рец. Васил Пандов, Венцислава Желязкова.; Methods of settling investment disputes Tsvetelina Dimitrova Dimitrova
 
Creator:
Димитрова, Цветелина Димитрова; Dimitrova, Cvetelina Dimitrova юрист; Натов, Николай Симеонов науч. ръководител; Мусева, Боряна Богданова науч. ръководител; Пандов, Васил Христов рец.; Желязкова, Венцислава рец.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Пълното име на рец. Венцислава Желязкова е Венцислава Желязкова Григорова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 3.6. Право, Докторска прогр.: Междунар. частно право СУ "Св. Климент Oхридски", Юридически фак., Кат. Международно право и междунар. отношения 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Международни договори.; Инвестиции.; Международно частно право.
 
*** *** ***
 
001:
001191651
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Цветелина Димитрова
 
245:
Способи за уреждане на инвестиционни спорове :| Автореферат /| Цветелина Димитрова Димитрова ; Науч. ръководители Николай Натов, Боряна Мусева ; Рец. Васил Пандов, Венцислава Желязкова.
 
246:
Methods of settling investment disputes| Tsvetelina Dimitrova Dimitrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 709.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Венцислава Желязкова е Венцислава Желязкова Григорова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 3.6. Право, Докторска прогр.: Междунар. частно право| СУ "Св. Климент Oхридски", Юридически фак., Кат. Международно право и междунар. отношения| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Международни договори.| Инвестиции.| Международно частно право.
 
700:
Dimitrova, Cvetelina Dimitrova| юрист| Натов, Николай Симеонов| науч. ръководител| Мусева, Боряна Богданова| науч. ръководител| Пандов, Васил Христов| рец.| Желязкова, Венцислава| рец.