Citation link:
Abstract:
Портрет на мъж във военна униформа.
 
Creator:
фотоателие ”Т.С. Хитров”
 
Created:
14.01.1881
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220052
 
Subject:
портрет; ателие; 1880