Current View
Citation link:
Title:
Ефективни комуникационни инструменти на директния дигитален маркетинг в софтуерната индустрия (психологически и културни специфики на потребителите в България и Германия през периода 2017 – 2021 г.) : Автореферат / Мануела Петрова Дюлгерова-Тотева ; Науч. ръководител Теодора Петрова ; Рец. Симеон Игнатов Василев, Александър Христов.; Effective communication tools of direct digital marketing in the software industry (psychological and cultural specifics of the customers in Bulgaria and Germany in the period 2017 - 2021) Manuela Petrova Dyulgerova-Toteva
 
Creator:
Дюлгерова-Тотева, Мануела Петрова; Djulgerova-Toteva, Manuela Petrova; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител; Василев, Симеон Игнатов рец.; Христов, Александър Трайков рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Ефективни комуникации в онлайн среда) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудио-визуална продукция" 2021; Библиогр. с. 42-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Комуникация.; Маркетинг.; Информационни и комуникационни технологии приложение.; Приложни програми.
 
*** *** ***
 
001:
001190581
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дюлгерова-Тотева, Мануела Петрова
 
245:
Ефективни комуникационни инструменти на директния дигитален маркетинг в софтуерната индустрия (психологически и културни специфики на потребителите в България и Германия през периода 2017 – 2021 г.) :| Автореферат /| Мануела Петрова Дюлгерова-Тотева ; Науч. ръководител Теодора Петрова ; Рец. Симеон Игнатов Василев, Александър Христов.
 
246:
Effective communication tools of direct digital marketing in the software industry (psychological and cultural specifics of the customers in Bulgaria and Germany in the period 2017 - 2021)| Manuela Petrova Dyulgerova-Toteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 825.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
48 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Ефективни комуникации в онлайн среда)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудио-визуална продукция"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 42-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Комуникация.| Маркетинг.| Информационни и комуникационни технологии| приложение.| Приложни програми.
 
700:
Djulgerova-Toteva, Manuela Petrova| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител| Василев, Симеон Игнатов| рец.| Христов, Александър Трайков| рец.