Current View
Citation link:
Title:
Приложимост на американски модели за организация и управление на частни училища в България : Автореферат / Цвета Красимирова Каменополска ; Науч. ръководител Вяра Гюрова.
 
Creator:
Каменополска, Цвета Красимирова; Гюрова, Вяра Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.1. Теория и управление на образованието, науч. спец.: Управление на образованието (Образователен мениджмънт) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Теория на възпитанието" 2019; Библиогр. с. 50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Училища управление и организация САЩ.; Училища управление и организация България.
 
*** *** ***
 
001:
001167205
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каменополска, Цвета Красимирова
 
245:
Приложимост на американски модели за организация и управление на частни училища в България :| Автореферат /| Цвета Красимирова Каменополска ; Науч. ръководител Вяра Гюрова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 651.3 KB )
 
260:
София,| 2019.
 
300:
52 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.1. Теория и управление на образованието, науч. спец.: Управление на образованието (Образователен мениджмънт)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Теория на възпитанието"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 50
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Училища| управление и организация| САЩ.| Училища| управление и организация| България.
 
700:
Гюрова, Вяра Тодорова| науч. ръководител