Current View
Citation link:
Title:
Изучаването на любовната лирика в литературнообразователния процес : (9. - 12. клас) Автореферат Мая Иванова Крякова.
 
Creator:
Крякова, Мая Иванова
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по обл. на висшето образование: 1. Пед. науки, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по науч. спец. методика на обуч. по бълг. ез. и лит. СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители 2012; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Литературознание - теория и методология методика на преподаването за средни общообразователни училища.; Поезия методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Крякова, Мая Иванова
 
245:
Изучаването на любовната лирика в литературнообразователния процес :| (9. - 12. клас)| Автореферат| Мая Иванова Крякова.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 513 KВ)
 
260:
София,| 2012.| София :
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по обл. на висшето образование: 1. Пед. науки, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по науч. спец. методика на обуч. по бълг. ез. и лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Литературознание - теория и методология| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.| Поезия| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.