Citation link:
 • Достъп до информация, субекти за формиране на информационна политика и за създаване на информация : Възможности за коопериране / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22